Lista aktualności Lista aktualności

Odnowienia 2021

W pierwszych dniach maja, mimo trudnych warunków pogodowych, zakończyły się wiosenne odnowienia w naszych lasach. Sztucznie, poprzez sadzenie lub siew ręczny nasion, odnowiono blisko 115 ha powierzchni leśnej, a pod przyszłe odnowienia naturalne przygotowano glebę na powierzchni 35 ha.

Poprawki wprowadzono na powierzchni niespełna 10 ha.

Sadzonki w ilości 932,22 tszt. dotarły do nas z zaprzyjaźnionych szkółek Nadleśnictw Kłobuck, Rudy Raciborskie, Świerklaniec i Turawa. Posadzono gł. sosnę, świerka, modrzewia, dęby (szypułkowy i bezszypułkowy) oraz olchę. Znalazły się również cenne domieszki biocenotyczne, jak lipa, klon jawor, jarząb zwyczajny, jabłoń, itp.

Za sprawną akcję odnowieniową serdecznie dziękujemy naszym zakładom usług leśnych i Ich pracownikom.

Pozostaje nam jeszcze kampania jesienna….

W międzyczasie służby terenowe przystąpią do uznawania, zainicjowanych w latach poprzednich, odnowień naturalnych. Planujemy je zaewidencjonować na powierzchni około 25 ha. Może uda się więcej. Czas pokaże.