Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

PGL LP Nadleśnictwo Olesno, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego, w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, na dzierżawę gruntu rolnego położonego w leśnictwie:
-Osiecko, oddz. 97-f, pow. 0,0631 ha, R V
-Szumirad, oddz. 66-c, pow. 0,26 ha, PS VI


Oferty należy składać do dnia 30.06.2022 do godz. 13.00 w siedzibie PGL LP Nadleśnictwo Olesno. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2022 o godz. 13.30.


W ofercie należy podać proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego do końca 2022 roku.

Formularz do pobrania w załącznikach na dole strony.