Lista aktualności Lista aktualności

OLESKI LAS INTEGRACJI LOKALNEJ

Na terenie Nadleśnictwa Olesno w dniu 13 maja  przy współudziale lokalnej społeczności w ramach ogólnokrajowej kampanii „Łączą nas drzewa” został posadzony „Oleski las integracji lokalnej”. Inicjatywa ta jest swojego rodzaju podsumowaniem wiosennej pracy leśników. W tym okresie zazwyczaj skupiają się wszystkie prace związane z sadzeniem lasu.

Nadleśnictwo Olesno sadzi rocznie ok. miliona sadzonek drzew i krzewów leśnych na powierzchni ok. 160 ha. Po przejściu wszystkich etapów życia lasu (od posadzenia aż po las dojrzały) na powierzchni 1 ha pozostaje wyłącznie ok. 250 najlepszej jakości promowanych drzew. Gospodarując w ten sposób dążymy do wyhodowania lasu stabilnego i odpornego, rosnącego w miejscach najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb różnych gatunków drzew. Staramy się tak dopasować skład gatunkowy podczas sadzenia, aby maksymalnie różnicować końcowy obraz drzewostanu, a także w maksymalny sposób wykorzystać możliwości siedliska leśnego. Promujemy również naturalne odnowienie lasu (przygotowujemy powierzchnie tak, aby las mógł posiać się sam). Przyczyniamy się tym samym do zwiększenia różnorodności biologicznej ekosystemu leśnego.

Jako jeden z krajów Unii Europejskiej zobligowani jesteśmy do ciągłego zwiększania powierzchni lasów w Polsce. Zgodnie z założeniami do 2050 roku powierzchnia kraju powinna być pokryta w 33% lasami. Pomimo tego, że prowadzimy wycinkę drzew, to ilość drewna w lesie sukcesywnie rośnie. Od 2009 do 2019 roku ilość ta z poziomu 262 m3/ha wzrosła do 290 m3/ha. Lasy Państwowe rocznie pobierają około 70% drewna jakie przyrasta w lasach zarządzanych przez naszą firmę, dzięki temu możliwe jest stopniowe zwiększanie zasobów drzewnych Polski.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z wydarzenia.