Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

Projekt „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” Nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

w Nadleśnictwie Olesno

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących budowy w poszczególnych latach:

 

Lp

 

            Leśnictwo

             oddział

 

Nr zadania

 

Nazwa zadania

 

Data zakończenia

Wartość inwestycji

ogółem po wykonaniu netto (zł)

dofinansowana w wysokości 85%  (zł)

1

Szumirad

63

02-21-01

Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego Rezerwatu Przyrody „Smolnik” w Szumiradzie

2014-04-10

1 395 470,57

1 095 449,39

39

2

Osiecko

238/239

02-21-02

Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obiektami piętrzącymi w Leśnictwie Osiecko

2013-07-11

230166,81

156 560,53

3

Osiecko

238

02-21-03

Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obiektami piętrzącymi w Leśnictwie Osiecko

2013-07-11

162628,41

104 791,79

4

Leśna

64

02-21-04

Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obiektami piętrzącymi w Leśnictwie Leśna

2013-07-11

329752,72

213 908,84

R A Z E M

2 118 018,51

1 570 710,55