Wydarzenia Wydarzenia

Obwodnica Olesna - informacje

Nadleśnictwo Olesno zakończyło swoją część działań związanych z budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej S11. Podzielona na etapy, z uwzględnieniem okresów lęgowych, wycinka drzew dobiegła końca. Informujemy, że powierzchnia przeznaczona pod realizację tej inwestycji została przekazana wykonawcy i nie jest już gruntem zarządzanym przez nadleśnictwo. Wywiązując się w terminie z nałożonego na nas obowiązku, chcielibyśmy prosić wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w obszarze prowadzonych prac budowlanych. Liczymy na to, że przyroda przylegających drzewostanów szybko poradzi sobie z tą ingerencją w środowisko i zaadaptuje nowo powstałą barierę w kompleksie leśnym.