Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników antropogenicznych (np. zanieczyszczenie powietrza), abiotycznych (np. silne wiatry, susza, powódź) i biotycznych (szkodliwe organizmy), dlatego też konieczne jest stałe śledzenie ich zdrowotności oraz podejmowanie, w razie potrzeby, właściwych działań ochronnych.

O ile w ostatnich czasach poziom zanieczyszczenia powietrza zmniejszył się, co ma odzwierciedlenie w kondycji drzewostanów o tyle czynniki abiotyczne i biotyczne nadal stanowią realne zagrożenie dla drzewostanów.

W Nadleśnictwie Olesno szkody abiotyczne powodują powstanie ok. 5 000 m3 wywrotów i złomów. Wyjątkowe pod tym względem były lata 2010-2013, gdzie usunięto ok 400 000 m3 wywrotów i złomów będących skutkiem okiści ze stycznia 2010 roku.

Spośród czynników biotycznych najbardziej dokuczliwe są szkody powodowane przez zwierzynę płową w postaci zgryzania, spałowania i czemchania upraw oraz młodników.

Aby zapobiegać powyższym szkodom co roku grodzimy ok. 50 ha nowo zakładanych upraw oraz  ok. 200 ha zabezpieczamy repelentami. Poza tym na przełomie zimy i wiosny wykonujemy tzw. trzebieże zgryzowe, które mają za zadanie zmniejszenie szkód od spałowania.

Co roku prowadzone są prace związane z monitoringiem występowania szkodników ze strony świata owadów: jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny, monitoring występowania brudnicy mniszki i szeliniaka sosnowca. W tym roku po raz pierwszy prowadzone były opryski drzewostanów, których celem było ograniczenie występowania chrabąszcza majowego. Powierzchnia oprysków wyniosła ok. 100 ha. Sporadycznie w ubiegłych latach prowadzone było zwalczanie mechaniczne przypłaszczka sosnowego oraz smolika sosnowca.

W ostatnich latach w drzewostanach obrębu Szumirad zaobserwowano wzmożone uszkodzenia drzewostanów sosnowych przez jemiołę.