Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przeciwpożarowa

PGL LP Nadleśnictwo Olesno zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów.

Prognozowanie zagrożenia pożarowego odbywa się za pomocą odczytów parametrów meteorologicznych w punktach prognostycznych rozmieszczonych w całym kraju. Jeden z nich znajduje się przy Nadleśnictwie Olesno.

System ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa składa się zespołu dostrzegalni pożarowych (Boroszów, Osiecko i Radawka) z zamontowanymi na nich kamerami. Obraz  z kamer przesyłany jest do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w budynku Nadleśnictwa. Tutaj, w razie podejrzenia wystąpienia pożaru, uruchamiane są procedury umożliwiające jak najszybsze zlokalizowanie pożaru i powiadomienie odpowiednich służb. Oprócz dyżuru w PAD dyżur pełnią również na terenie Nadleśnictwa pracownicy Służby Leśnej, zazwyczaj są to cztery osoby, ale w przypadku wystąpienia III stopnia zagrożenia pożarowego ilość ta zwiększona jest do 14 osób. Nieocenioną rolę w wykrywaniu i gaszeniu pożarów pełnią, wzywane w razie potrzeby na pomoc, samoloty i śmigłowce pełniące dyżury w Leśnych Bazach Lotniczych.