Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Olesno

Użytki ekologiczne są formą ochrony przyrody wprowadzoną mocą ustawy o ochronie przyrody z 16.10.1991 r. Są to "zasługujące  na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genów i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp."

Na terenie Nadleśnictwa Olesno znajdują się użytki ekologiczne objęte ochroną prawną. Są to śródleśne bagna, porośnięte roślinnością bagienną, będące często miejscami lęgowymi ptactwa wodnego.

Charakterystyka użytków ekologicznych położonych na gruntach Nadleśnictwa Olesno:

 1. Tarzanisko" - l-ctwo Boroszów, śródleśne bagno o pow. 0,80 ha
 2. "Lęgowisko" - l-ctwo Boroszów, śródleśne bagno o pow. 1,64 ha
 3. "Ostoja I" - l-ctwo Boroszów, śródleśne bagno o pow. 0,25 ha
 4. "Wodopój" - l-ctwo Ligota Turawska, naturalny, śródleśny zbiornik wodny o pow. 0,05 ha
 5. "Suchy dół" - l-ctwo Ligota Turawska, naturalny śródleśny zbiornik wodny o pow. 0,10 ha
 6. "Torfowisko" - l-ctwo Boroszów, bagno śródleśne o pow. 2,48 ha
 7. "Suchy staw" - l-ctwo Leśna, bagno śródleśne o pow. 0,83 ha
 8. "Stawek" - l-ctwo Osiecko, łąki śródleśne o pow. 0,37 ha
 9. "Bagienko" - l-ctwo Osiecko, bagno śródleśne o pow. 0,25 ha
 10. "Babrzysko" - l-ctwo Sternalice, bagno śródleśne o pow. 0,75 ha
 11. "Krzyżówka" - l-ctwo Sternalice, bagno śródleśne o pow. 0,15 ha
 12. "Łąka przy pomnikach" - l-ctwo Osiecko, łąka śródleśna o pow. 1,38 ha
 13. "Kamieniec" - l-ctwo Szumirad, bagno śródleśne o pow. 2,67 ha
 14. "Żabiniec - l-ctwo Chudoba, bagno śródleśne o pow. 0,23 ha.
 15. "Siedem Źródeł" - l-ctwo Siedem Źródeł, teren źródliskowy o pow. 3.24 ha
 16. "Zbiornik Siachta" - l-ctwo Osiecko, śródleśne bagno, zbiornik wodny - 2,92 ha
 17. "Uroczysko Dobra" - l-ctwo Osiecko, teren źródliskowy - 0,37 ha

  Dwa ostatnie użytki ekologiczne położone są na terenie rez. "Kamieniec"