Wydarzenia Wydarzenia

Drugie Opolskie Seminarium Grup SAR – STOBRAWA 2019

W dniach 26-27 października na terenie nadleśnictwa odbyło się „Drugie Opolskie Seminarium Grup SAR – STOBRAWA 2019”.

W ramach seminarium prowadzono warsztaty połączone z nocnymi manewrami poszukiwawczo-ratowniczymi na terenie leśnictwa Trzebiszyn, w których uczestniczyli przedstawiciele nadleśnictwa, służb mundurowych i ratowniczych (Policja, PSP, OSP, GR PCK), samorządów oraz wolontariuszy działających w strukturach grup poszukiwawczych. Organizatorem manewrów była Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR.

Podczas manewrów wykorzystano aplikację mobilną Szukamy i Ratujemy, a działania poszukiwawcze prowadzone były przy użyciu dronów, specjalnie szkolonych psów oraz ratowników. Ratownicy odnaleźli wszystkich, ukrytych przez organizatorów pozorantów.

Więcej informacji na stronie fundacji https://www.facebook.com/OPOLSAR/