Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakup sadzonek dla włascieli lasów prywatnych

Nadleśnictwo Olesno informuje, że do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego zakup sadzonek przyjmuje - od osób prywatnych, zainteresowanych odnowieniami, zalesieniami i poprawkami na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wnioski na zakup sadzonek. Powyższe dotyczy osób z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Olesno. Nie dotyczy osób z gmin Praszka i Rudniki.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przesyłając na adres e-mail olesno@katowice.lasy.gov.pl w terminie nie później niż do 30 czerwca roku poprzedzajacego zakup sadzonek.

Zamawiający będzie mógł zrezygnować z zamówionych sadzonek, w formie pisemnej, z podaniem przyczyny rezygnacji.

Rezygnacja musi wpłynąć do biura Nadleśnictwa Olesno do dnia 30 listopada roku poprzedzajacego zakup sadzonek.

Chętnych zapraszamy do współpracy.

Wniosek do pobrania na sadzonki dla właścicieli lasów prywatnych