Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadleśnictwo Olesno sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia ze Starostą oleskim na terenie następujących gmin:

 1. Gmina Radłów: w całości o ogólnej powierzchni wynoszącej – 387,73 ha, w tym:
 1. wieś Radłów - 107,80 ha,
 2. wieś Ligota Oleska – 25,95 ha,
 3. wieś Biskupice – 10,08 ha,
 4. wieś Wolęcin – 8,75 ha,
 5. wieś Karmonki – 67,02 ha,
 6. wieś Kolonia Biskupska – 22,26 ha
 7. wieś Sternalice – 28,54 ha,
 8. wieś Wichrów – 49,26 ha,
 9. wieś Kościeliska – 68,07 ha,

 

 1. Gmina Olesno o ogólnej powierzchni wynoszącej – 791,78 ha, w tym:
 1. wieś Łowoszów – 37,63 ha,
 2. wieś Wojciechów – 40,24 ha,
 3. miasto Olesno – 46,77 ha,
 4. wieś Stare Olesno – 2,35 ha,
 5. wieś Świercze – 21,11 ha,
 6. wieś Kucoby – 92,15 ha,
 7. wieś Bodzanowice – 47,30 ha,
 8. wieś Broniec – 149,00 ha,
 9. wieś Borki Małe – 108,70 ha,
 10. wieś Sowczyce – 25,70 ha,
 11. wieś Grodzisko – 4,54 ha,
 12. wieś Wysoka – 77,91 ha,
 13. wieś Wachowice – 4,02 ha,
 14. wieś Leśna – 109,32 ha,
 15. wieś Boroszów – 20,69 ha,
 16. wieś Wachów – 4,35 ha,

 

 1. Gmina Gorzów Śląski o ogólnej powierzchni wynoszącej  - 174,47 ha, w tym:
 1. wieś Jamy – 1,60 ha,
 2. wieś Jastrzygowice – 93,40 ha,
 3. wieś Skrońsko – 56,61 ha,
 4. wieś Kozłowice – 22,86 ha,

Grunty objęte nadzorem nadleśnictwa wymienione w pkt 1, 2, 3 stanowią powierzchnię ogółem: 1353,98 ha.

 

 1. Wykaz telefonów do leśniczych sprawujących nadzór na terenie poszczególnych wsi.

Nazwa Wsi

Imię i Nazwisko Leśniczego

Numer telefonu leśniczego

Ligota Oleska

Janusz Ceglarek

606-435-631

Wolęcin

Sternalice

Wichrów

Kościeliska

Biskupice

Krzysztof Filipowski

606-436-728

Boroszów

Jamy

Jastrzygowice

Skrońsko

Kozłowice

Radłów

Robert Kopacz

606-436-695

Karmonki

Kolonia Biskupska

Kucoby

Bodzanowice

Wojciechów

Marcin Duda

604-752-731

miasto Olesno

Stare Olesno

Świercze

Rafał Antczak

606-436-389

Broniec

Borki Małe

Sowczyce

Grodzisko

Leśna

Michał Sabok

606-435-871

Łowoszów

Wysoka

Robert Wójcik

533-865470

Wachowice

Wachów

 

Pomoc dla właścicieli lasów prywatnych

Nabór wniosków o pomoc właścicielom lasów prywatnych w ramach PROW 2014-2020

Przewodnik PROW 2014-2020