Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Nadleśnictwem Olesno jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Gorzowskiej 74, 46-300 Olesno, REGON 150026500, tel. 34 3582204, e-mail;olesno@katowice.lasy.gov.pl  zwane dalej „nadleśnictwem”.

Administrator mając na uwadze założenia art.5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa  na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO”,

Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywanie będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.