Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie" są największym obszarem chronionego krajobrazu w województwie opolskim w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część prawego dorzecza Odry ma południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego oraz na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują piaski wydmowe, porośnięte przez Bory Stobrawkie. Przez środek obszaru przepływa Mała Panew, na której w Turawie utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę na Odrze, ale także wykorzystywany do celów rekreacyjnych.

Łączna powierzchnia tej formy ochrony przyrody wynosi 118 367 ha, z tego na terenie Nadleśnictwa Olesno 9 265 ha.