Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody
To pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej (lub ich skupienia) o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej, czy krajobrazowej. Odznaczają się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Za pomniki przyrody uznaje się sędziwe, okazałe drzewa i krzewy gatunków zarówno rodzimych jak i obcych. Ochroną prawna mogą być również objęte min. wodospady, skałki, źródła, głazy narzutowe, jaskinie. Są to cenne elementy środowiska przyrodniczego. Status pomnika przyrody nadaje rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy.
Wg stanu na 01.01.2015 r., na terenie Nadleśnictwa Olesno znajduje się 8 drzew pojedynczych, 2 grupy drzew pomnikowych i jeden głaz narzutowy:
 
Forma
Leśnictwo
pododdział
Gatunek
Grupa drzew
Boroszów
79c
3 szt. dęby
Pojedyncze drzewo
Leśna
224a
1 szt. modrzew
Pojedyncze drzewo
Leśna
205a
1 szt. jawor
Pojedyncze drzewo
Sternalice
15j,k
2 szt. jodła
Grupa drzew
 
Osiecko
240d
 
 
Grupa drzew 3 szt. dębów, 1 szt dąb
 
Pojedyncze drzewo
Pojedyncze drzewo
Osiecko
240i
1 szt. dąb
Pojedyncze drzewo
Szumirad
44f
1 szt. dąb
Głaz narzutowy
Osiecko
90a
obwód 570 cm, wys. 120 c

Pojedyncze drzewo

 

Szumirad                62j 1 szt. Md
Pojedyńcze Leśna 186f 1 szt. Buk
Aleja drzew Siedem Źródeł 176d, 177g,208bc 27 szt. Dąb szypułkowy