Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno prowadzi gospodarkę na podstawie Planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028. Integralną częścią planu urządzenia lasu jest program ochrony przyrody sporządzany również na 10 lat. Dokumenty te znajdują się do wglądu na stronie BIP pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-olesno w zakładce - Co robimy \ Plan Urządzenia Lasu, oraz na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/.