Wydawca treści Wydawca treści

Lokalizacja nadleśnictwa

Lokalizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Olesno położone jest w V Śląskiej Krainie, w Dzielnicy Równiny Opolskiej, w Mezoregionie Borów Stobrawskich. Zarządza lasami państwowymi o powierzchni 20182 ha oraz nadzoruje - na zlecenie Starosty Oleskiego - gospodarkę w lasach prywatnej własności o powierzchni 1293 ha. Drzewostany nadleśnictwa tworzy głównie sosna (94 % powierzchni), następnie dąb, buk i inne. Przeważają siedliska borowe (83%) , lasy i olsy stanowią 17%. Szczególną rolę pełnią lasy ochronne, których udział w powierzchni ogólnej wynosi 35%, a główną rolą jest ochrona gleby, zasobów wodnych, krajobrazu, cennych zbiorowisk przyrodniczych. W lasach ochronnych na wyróżnienie zasługują rezerwaty przyrody:

  • "Smolnik"
  • "Kamieniec"

będące zbiorowiskiem dość rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W okolicach miejscowości Osiecko istnieje drzewostan zachowawczy, gdzie występuje odmiana sosny o wyjątkowych walorach oraz modrzewie o niespotykanej gdzie indziej wysokości. Drzewostany nie zaliczone do grupy ochronnych - gospodarcze - są źródłem surowca drzewnego o bardzo wysokiej jakości, szczególnie sosnowego.

  Lasy gospodarcze i ochronne służą społeczeństwu jako baza wypoczynku, zaspokajania pasji poznawania przyrody, grzybobrania, łowiectwa. Są z mocy prawa ogólnie dostępne dla ludności przez cały rok, ponieważ są własnością Państwa.