Projekty i fundusze

Obecnie PGLP LP Nadleśnictwo Olesno jest w trakcie realizacji dwóch umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-2013, schemat I i II. Ponadto Nadleśnictwo Olesno jest partnerem w projekcie realizowanym wraz z Gminą Olesno polegającym na utworzeniu centrum bioróżnorodności w Dużym Parku Miejski w Oleśnie. Informacje na temat tych przedsięwzięć znajdziecie Państwo poniżej.