Wydarzenia Wydarzenia

Warsztaty urządzeniowe

W dniu 11.06.2018 r. na terenie l-ctwa Leśna odbyły się dla pracowników Nadleśnictwa Olesno „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Spotkanie związane było z zakończeniem prac terenowych wykonywanych w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olesno na lata 2019-2028.

Warsztaty prowadzili pracownicy RDLP w Katowicach oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się pod wiatą na Sobiszu, gdzie omówiono teorię metod inwentaryzacji zapasu. Następnie podczas części praktycznej warsztatów zostały zaprezentowane metody: wzrokowa, relaskopu zwierciadlanego Biterlicha, próbnych powierzchni kołowych.

Podczas zajęć w grupach można było sprawdzić dokładność ww. metod z wynikami inwentaryzacji sporządzonej na podstawie pełnego pomiaru pierśnic oraz poznać wiele praktycznych ciekawostek stosowanych przez taksatorów podczas określania zasobności drzewostanów.